Брекзит по Шекспир

Вече всички знаят, че Брекзит е драма с неясен край. Напразни ли ще се окажат усилията за възможно най-безболезнения изход от сложната ситуация, ще има ли актьори, които ще напуснат сцената, какви аргументи ще бъдат водещи при вземането на важните решения –въпроси и ситуации по шекспировски сложни и заплетени. Усилията са налице. Проектът за договор за излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз възлиза на 585 страници. Те са резултат на месеци трудни преговори и търсене на възможния и за двете страни компромис. Към него е добавена политическа декларация за бъдешите отношения между ЕС и Обединеното кралство. Какви са възможните сценарии вижте в анализа на проф. Шикова тук.