The Importance of Being Earnest

Седмица след решението на Европейския парламент от 9-ти септември 2018г за стартиране на процедурата по член 7 от ДЕС (срещу системното посегателство над ценностния фундамент на ЕС от правителството на Унгария) у нас се разгоря политически скандал – заради българската позиция по този въпрос. Отвъд скандала, обаче, стои проблемът за кризата на евроинтеграционните политики в настоящия момент, който поражда тукашните недоразумения. Обяснението на проф. Г. Димитров за ставащото можете да прочетете тук. Съкратена версия на този анализ можете да прочете в броя на сп. “Икономист” от 28 септември 2018 г. на този линк.