Публикации

Източното разширяване на ЕС

Източното разширяване на ЕС е изключително европейско постижение. То става възможно благодарение на поредица от компромиси между страните членки, основани на националните им интереси.   [...]

Да преосмислим Eевропейския съюз?

Сборник с доклади от  Четвъртата международна научна конференция на катедра „Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.  Свалете тук. 

Перспективи за приемане на еврото в Западните Балкани

автори:  доц. дпн Калоян Симеонов, Анна Печева, Лилиан Никифорова и Славея Бижева Цялата книга можета да видите тук: [...]

Същност и история на паричните съюзи

автор: доц. дпн Калоян Симеонов           Цялата книга можете да видите тук. [...]

60-годишнина от подписването на Римските договори

Посолството на Италия в София и Италианският културен институт организираха на 10 март 2017 г. кръгла маса, посветена на [...]

Has the EU’s Eastern Enlargement Brought Europe Together?

Изследователският проект “Maximizing the integration capacity of the European Union: Lessons and prospects for enlargement and beyond” (MAXCAP) има за цел да оцени процеса на разширяване на ЕС на изток. Водещата идея на консорциума от девет престижни европейски университети и експертни организации е, че оценката на подхода на ЕС към интеграцията на страните от Източното разширяване ще помогне в разбирането на текущия процес на разширяване, включващ страни кандидатки и страни от Западните Балкани и Турция, които искат да се присъединят към ЕС. Тази широкообхватна оценка има за цел да създаде основа за предложения за политики за подобряване на интеграционния капацитет на ЕС вбъдеще. Представяйки изследователски изводи, както и становища и дискусии от международния семинар в София, тази публикация е продължение на продуктивния диалог между академичните среди и институциите, който стои в основата на проекта MAXCAP. Насоките за бъдещи разширявания на ЕС трябва да бъдат чувствителни към различните траектории на обществата в Източна и Югоизточна Европа, които не са непременно само негативни, както показва дебатът в София. Това изисква иновативни изследователски инструменти, които могат да регистрират различията в отделните национални случаи, включително в обществените нагласи към интеграцията. Текстовете в този сборник са насочени основно към решаване на тази методологическа задача.