Публикации

Икономически и парични съюзи – теории и практика

          В книгата на доц. Симеонов „Икономически и парични съюзи – теории и практика“ може да научите много за теориите за тези съюзи и за практическите им приложения. [...]

Източното разширяване на ЕС

Източното разширяване на ЕС е изключително европейско постижение. То става възможно благодарение на поредица от компромиси между страните членки, основани на националните им интереси.   [...]

Да преосмислим Eевропейския съюз?

Сборник с доклади от  Четвъртата международна научна конференция на катедра „Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.  Свалете тук. 

Перспективи за приемане на еврото в Западните Балкани

автори:  доц. дпн Калоян Симеонов, Анна Печева, Лилиан Никифорова и Славея Бижева Цялата книга можета да видите тук: [...]

Същност и история на паричните съюзи

автор: доц. дпн Калоян Симеонов           Цялата книга можете да видите тук. [...]

Представяне на две книги на доц. дпн Калоян Симеонов, член на екипа по проекта „Жан Моне“: „Същност и история на паричните съюзи” и „Перспективи за приемане на еврото в Западните Балкани”

На 26 септември 2017 г. доц. Калоян Симеонов, който е член на екипа „Жан Моне“, представи две свои книги: „Същност и история на паричните съюзи” и „Перспективи за приемане на еврото в Западните Балкани”. Събитието се проведе в тематична за тези въпроси обстановка, а именно Домът на Европа, където над сто и двайсет присъстващи имаха възможност да получат експертно мнение по своите въпроси и да дискутират актуални европейски теми. Книгата „Същност и история на паричните съюзи” предизвика интереса по повод членството и функционирането на еврозоната и повдигна въпроса за ползите и разходите от приемането на еврото в България. Втората книга, „Перспективи за приемане на еврото в Западните Балкани” е резултат от академичните усилия на доц. Калоян Симеонов и студентите от катедра „Европеистика” Анна Печева, Лилиан Никифорова и Славея Бижева в рамките на проекта „Жан Моне”, Център за високи постижения в преподаването и научните изследвания върху европеизацията на държавите от Югоизточна Европа (2016-2019). Модератор на събитието бе г-жа Любов Панайотова, директор на фондация „Европейски институт”, а коментар за книгите и представяне на проекта „Жан Моне” направи проф. Ингрид Шикова.