Публикации

Ние младите, ние Европа

 Годишна научна студентска конференция на специалност "Европеистика", випуск "Уилям Шекспир" [...]

#JeSuis Eвропа

Сборник от доклади от студентска научна конференция на випуска "Жак Делор", специалност "Европеистика" [...]

Многогодишната финансова рамка 2021-2027 г. – политическото послание за бъдещето на Европейския съюз

Статия в последния брой на сп. „Дипломация“ проф. д-р Ингрид Шикова „Многогодишната финансова рамка 2021-2027 г. – политическото послание за бъдещето на Европейския съюз“. [...]

Сборник с доклади от Петата международна конференция на Катедра Европеистика под надслов „Съединението прави силата“

Сборникът „Съединението прави силата“ обединява докладите от Петата международна конференция на Катедра „Европеистика“ към Философския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Център за високи постижения “Жан Моне”, с подкрепата на програма „Еразъм+“. Конференцията се състоя на 31 май – 1 юни 2018 г. в София. [...]

Икономически и парични съюзи – теории и практика

          В книгата на доц. Симеонов „Икономически и парични съюзи – теории и практика“ може да научите много за теориите за тези съюзи и за практическите им приложения. [...]

Публичен дебат на тема: „В Европейския съюз – 10 години по-късно?”

Имаме удоволствието да ви поканим на публичен дебат на тема:

„В Европейския съюз – 10 години по-късно?”

Поводът е излезлият през лятото специален брой на сп. „Социологически проблеми”, съдържащ широк спектър от експертни анализи за резултата от десетилетието на членството на България в ЕС.

Но 2017 г. се оказа твърде бурна за целия ЕС, чието бъдеще бе подложено на фундаментално преосмисляне първо от Бялата книга на Европейската комисия, излязла през пролетта, а наскоро и от речта на Жан Клод Юнкер за „Състоянието на Съюза” пред Европейския парламент.Смятаме, че, стъпвайки на резултатите от проучванията си, можем да съпоставим и дори да сблъскаме професионалните си прогнози за необходимото или най-вероятното бъдеще на евроинтеграцията и за начина, по който искаме да България да участва в нея. Включително трябва да говорим и за това – какво зависи от нас за стабилизацията на интеграционната перспектива за страните от Западните Балкани?

В дебата ще участват проф. Ингрид Шикова, проф. Георги Димитров (специалност Европеистика), доц. Орлин Спасов (специалност Журналистика), доц. Татяна Томова (специалност Публична администрация), д-р Линка Тонева-Методиева (Жан-Моне Център за високи постижения). Очакваме активно включване от всички присъстващи с коментари, въпроси и възражения към основните участници.

Модератор на този разгорещен разговор ще бъде проф. Пепка Бояджиева, от името на редколегията на сп. „Социологически проблеми”.

Очакваме ви на 27 октомври, петък, от 18.30 часа в Първа зала на Ректората!