Публикации

Живи архиви

Публикувани са двата тома „ Живи архиви“- Национален архив от спомени за процеса на присъединяване на България към Европейския съюз.  [...]

ДНЕВНИЯТ РЕД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ -#EUactive!

Всеки студентски випуск от специалност „Европеистика“ на Софийския университет „Св.Климент Охридски“ подготвя с амбиция своята годишна научна конференция. И всяка от тях носи печата на времето, в което се провежда. ДНЕВНИЯТ РЕД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ -#EUactive!

„Европейският съюз с нов Европейски парламент – пътят напред“

  Сборникът обединява докладите от превърналата се в добра традиция, Четвърта съвместна докторантска конфереция на Катедра „Европеистика“ и Катедра „Политология“. Тя се проведе през октомври 2019 г., а темата беше „Европейският съюз с нов Европейски парламент – пътят напред“. „Европейският съюз с нов Европейски парламент – пътят напред“

“Новата перспектива на ЕС – приоритети и политики”

  Сборникът включва докладите от Третата докторантска конференция на Катедра „Европеистика“ и Катедра „Политология“, която се проведе през ноември 2018 г. Докторантите представиха анализи по ключови за европейския дневен ред теми и предложиха възможни решения за настоящите проблеми. "Новата перспектива на ЕС - приоритети и политики"

„България и ЕС десет години по- късно – какво (не)постигнахме?“

  Втората съвместна докторантска конференция на Катедра „Европеистика“ и Катедра „Политология“, на тема „България и ЕС десет години по-късно – какво (не)постигнахме?“, която се проведе през април 2017 г., беше добра платформа за равносметка на ползите и поуките от членството на страната ни в ЕС, както и възможност за поглед напред – към бъдещето на европейското обединение. „България и ЕС десет години по- късно – какво (не)постигнахме?“

Публичен дебат на тема: „В Европейския съюз – 10 години по-късно?”

Имаме удоволствието да ви поканим на публичен дебат на тема:

„В Европейския съюз – 10 години по-късно?”

Поводът е излезлият през лятото специален брой на сп. „Социологически проблеми”, съдържащ широк спектър от експертни анализи за резултата от десетилетието на членството на България в ЕС.

Но 2017 г. се оказа твърде бурна за целия ЕС, чието бъдеще бе подложено на фундаментално преосмисляне първо от Бялата книга на Европейската комисия, излязла през пролетта, а наскоро и от речта на Жан Клод Юнкер за „Състоянието на Съюза” пред Европейския парламент.Смятаме, че, стъпвайки на резултатите от проучванията си, можем да съпоставим и дори да сблъскаме професионалните си прогнози за необходимото или най-вероятното бъдеще на евроинтеграцията и за начина, по който искаме да България да участва в нея. Включително трябва да говорим и за това – какво зависи от нас за стабилизацията на интеграционната перспектива за страните от Западните Балкани?

В дебата ще участват проф. Ингрид Шикова, проф. Георги Димитров (специалност Европеистика), доц. Орлин Спасов (специалност Журналистика), доц. Татяна Томова (специалност Публична администрация), д-р Линка Тонева-Методиева (Жан-Моне Център за високи постижения). Очакваме активно включване от всички присъстващи с коментари, въпроси и възражения към основните участници.

Модератор на този разгорещен разговор ще бъде проф. Пепка Бояджиева, от името на редколегията на сп. „Социологически проблеми”.

Очакваме ви на 27 октомври, петък, от 18.30 часа в Първа зала на Ректората!