Публикации

Ние младите, ние Европа

 Годишна научна студентска конференция на специалност "Европеистика", випуск "Уилям Шекспир" [...]

#JeSuis Eвропа

Сборник от доклади от студентска научна конференция на випуска "Жак Делор", специалност "Европеистика" [...]

Многогодишната финансова рамка 2021-2027 г. – политическото послание за бъдещето на Европейския съюз

Статия в последния брой на сп. „Дипломация“ проф. д-р Ингрид Шикова „Многогодишната финансова рамка 2021-2027 г. – политическото послание за бъдещето на Европейския съюз“. [...]

Сборник с доклади от Петата международна конференция на Катедра Европеистика под надслов „Съединението прави силата“

Сборникът „Съединението прави силата“ обединява докладите от Петата международна конференция на Катедра „Европеистика“ към Философския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Център за високи постижения “Жан Моне”, с подкрепата на програма „Еразъм+“. Конференцията се състоя на 31 май – 1 юни 2018 г. в София. [...]

Икономически и парични съюзи – теории и практика

          В книгата на доц. Симеонов „Икономически и парични съюзи – теории и практика“ може да научите много за теориите за тези съюзи и за практическите им приложения. [...]

Пета международна конференция “Съединението прави силата”

Катедра „Европеистика“ Жан Моне Център за високи постижения с подкрепата на Програма „Еразъм плюс“ и Фондация „Ханс Зайдел“ организират Пета международна конференция на тема: „Съединението прави силата“.

На 1 януари 2018 г. България пое ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз в сложен и динамичен период, в който трябва да бъдат взети важни решения. Нашата страна се стреми да постигне целите си като ротационен председател посредством три лесно запомнящи се подхода. Те обхващат трите най-важни сфери, от които зависи бъдещето на Европейския съюз – както вече придобиха популярност сред българското общество „трите К“ – консенсус – конкурентоспособност – кохезия. Конкурентоспособността е определяща за икономическия просперитет на гражданите, кохезията е предпоставка за социално стабилен Европейски съюз, а консенсусът е необходим за единството и напредъка на нашия съюз. Няма да бъде пропуснато и четвърто „К“ – културата, защото културата е тази, която отличава Европа като мярка за цивилизация.

Мотото на българското председателство „Съединението прави силата“ е заглавие и на Петата международната конференция на катедра „Европеистика“. Основната цел на конференцията е да допринесе за дискусиите по приоритетите на председателството:

• Бъдещето на Европейския съюз и младите хора – икономически растеж и социално сближаване;
• Сигурност и стабилност в силна и единна Европа,
• Европейската перспектива и свързаност на Западните Балкани,
• Цифровата икономика и уменията на бъдещето.

Реално това са актуалните въпроси пред Европейския съюз – какво бъдеще да изберем за Европа, как да продължим заедно, какви решения да вземем, какви конкретни стъпки да направим, за да бъдем обединени и силни. Конференцията ще играе ролята на граждански конвент за предлагане на идеи за посрещане на новите предизвикателства пред социално-икономическото и териториално сближаване в Европейския съюз, повишаване на конкурентоспособността и подобряване стандарта на живот на европейските граждани.

Конференцията е предназначена основно за университетски преподаватели и анализатори от държавите членки на ЕС, както и от държави, които са кандидатки или потенциални кандидатки за членство в ЕС или от държави, които са част от Европейската политика за съседство.

Програмата на конференцията можете да видите тук