Публикации

Източното разширяване на ЕС

Източното разширяване на ЕС е изключително европейско постижение. То става възможно благодарение на поредица от компромиси между страните членки, основани на националните им интереси.   [...]

Да преосмислим Eевропейския съюз?

Сборник с доклади от  Четвъртата международна научна конференция на катедра „Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.  Свалете тук. 

Перспективи за приемане на еврото в Западните Балкани

автори:  доц. дпн Калоян Симеонов, Анна Печева, Лилиан Никифорова и Славея Бижева Цялата книга можета да видите тук: [...]

Същност и история на паричните съюзи

автор: доц. дпн Калоян Симеонов           Цялата книга можете да видите тук. [...]

60-годишнина от подписването на Римските договори

Посолството на Италия в София и Италианският културен институт организираха на 10 март 2017 г. кръгла маса, посветена на [...]

Пета международна конференция “Съединението прави силата”

Катедра „Европеистика“ Жан Моне Център за високи постижения с подкрепата на Програма „Еразъм плюс“ и Фондация „Ханс Зайдел“ организират Пета международна конференция на тема: „Съединението прави силата“.

На 1 януари 2018 г. България пое ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз в сложен и динамичен период, в който трябва да бъдат взети важни решения. Нашата страна се стреми да постигне целите си като ротационен председател посредством три лесно запомнящи се подхода. Те обхващат трите най-важни сфери, от които зависи бъдещето на Европейския съюз – както вече придобиха популярност сред българското общество „трите К“ – консенсус – конкурентоспособност – кохезия. Конкурентоспособността е определяща за икономическия просперитет на гражданите, кохезията е предпоставка за социално стабилен Европейски съюз, а консенсусът е необходим за единството и напредъка на нашия съюз. Няма да бъде пропуснато и четвърто „К“ – културата, защото културата е тази, която отличава Европа като мярка за цивилизация.

Мотото на българското председателство „Съединението прави силата“ е заглавие и на Петата международната конференция на катедра „Европеистика“. Основната цел на конференцията е да допринесе за дискусиите по приоритетите на председателството:

• Бъдещето на Европейския съюз и младите хора – икономически растеж и социално сближаване;
• Сигурност и стабилност в силна и единна Европа,
• Европейската перспектива и свързаност на Западните Балкани,
• Цифровата икономика и уменията на бъдещето.

Реално това са актуалните въпроси пред Европейския съюз – какво бъдеще да изберем за Европа, как да продължим заедно, какви решения да вземем, какви конкретни стъпки да направим, за да бъдем обединени и силни. Конференцията ще играе ролята на граждански конвент за предлагане на идеи за посрещане на новите предизвикателства пред социално-икономическото и териториално сближаване в Европейския съюз, повишаване на конкурентоспособността и подобряване стандарта на живот на европейските граждани.

Конференцията е предназначена основно за университетски преподаватели и анализатори от държавите членки на ЕС, както и от държави, които са кандидатки или потенциални кандидатки за членство в ЕС или от държави, които са част от Европейската политика за съседство.

Програмата на конференцията можете да видите тук