Публикации

Как и защо изоставащите станаха първенци в ключовата промяна в интеграционната стратегия на ЕС?

Защо и как изоставащите станаха първенци?

Европа на живо – горещите теми

Сборник от доклади от годишната научна студентска конференция [...]

Ние младите, ние Европа

 Годишна научна студентска конференция на специалност "Европеистика", випуск "Уилям Шекспир" [...]

#JeSuis Eвропа

Сборник от доклади от студентска научна конференция на випуска "Жак Делор", специалност "Европеистика" [...]

Многогодишната финансова рамка 2021-2027 г. – политическото послание за бъдещето на Европейския съюз

Статия в последния брой на сп. „Дипломация“ проф. д-р Ингрид Шикова „Многогодишната финансова рамка 2021-2027 г. – политическото послание за бъдещето на Европейския съюз“. [...]

“Присъединяването на България към ЕС в спомените на участници – тайни и изненади”

Екипът на „Жан Моне“ Център за високи постижения към Катедра Европеистика на СУ „Св. Климент Охридски“
ви кани на публичен дебат на тема: „Присъединяването на България към ЕС в спомените на участници – тайни и изненади“


Дата и час: 17 декември 2018, 18.30 ч.
Мястото е: Конферентна зала 1, Ректорат на СУ.

В дискусията ще участват проф. И. Шикова, доц. М. Велева,
Вл. Кисьов – главен преговарящ (2000-2001), проф. Г. Димитров, доц. К. Симеонов, д-р Л. Тонева, д-р Б. Мавров, Л. Попова.

Повод за дебата е създаването на публично достъпен Национален архив от спомените на участниците в процеса на присъединяване, който е достъпен в секция архив на сайта.