Публикации

Ние младите, ние Европа

 Годишна научна студентска конференция на специалност "Европеистика", випуск "Уилям Шекспир" [...]

#JeSuis Eвропа

Сборник от доклади от студентска научна конференция на випуска "Жак Делор", специалност "Европеистика" [...]

Многогодишната финансова рамка 2021-2027 г. – политическото послание за бъдещето на Европейския съюз

Статия в последния брой на сп. „Дипломация“ проф. д-р Ингрид Шикова „Многогодишната финансова рамка 2021-2027 г. – политическото послание за бъдещето на Европейския съюз“. [...]

Сборник с доклади от Петата международна конференция на Катедра Европеистика под надслов „Съединението прави силата“

Сборникът „Съединението прави силата“ обединява докладите от Петата международна конференция на Катедра „Европеистика“ към Философския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Център за високи постижения “Жан Моне”, с подкрепата на програма „Еразъм+“. Конференцията се състоя на 31 май – 1 юни 2018 г. в София. [...]

Икономически и парични съюзи – теории и практика

          В книгата на доц. Симеонов „Икономически и парични съюзи – теории и практика“ може да научите много за теориите за тези съюзи и за практическите им приложения. [...]

“Присъединяването на България към ЕС в спомените на участници – тайни и изненади”

Екипът на „Жан Моне“ Център за високи постижения към Катедра Европеистика на СУ „Св. Климент Охридски“
ви кани на публичен дебат на тема: „Присъединяването на България към ЕС в спомените на участници – тайни и изненади“


Дата и час: 17 декември 2018, 18.30 ч.
Мястото е: Конферентна зала 1, Ректорат на СУ.

В дискусията ще участват проф. И. Шикова, доц. М. Велева,
Вл. Кисьов – главен преговарящ (2000-2001), проф. Г. Димитров, доц. К. Симеонов, д-р Л. Тонева, д-р Б. Мавров, Л. Попова.

Повод за дебата е създаването на публично достъпен Национален архив от спомените на участниците в процеса на присъединяване, който е достъпен в секция архив на сайта.