Публикации

Източното разширяване на ЕС

Източното разширяване на ЕС е изключително европейско постижение. То става възможно благодарение на поредица от компромиси между страните членки, основани на националните им интереси.   [...]

Да преосмислим Eевропейския съюз?

Сборник с доклади от  Четвъртата международна научна конференция на катедра „Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.  Свалете тук. 

Перспективи за приемане на еврото в Западните Балкани

автори:  доц. дпн Калоян Симеонов, Анна Печева, Лилиан Никифорова и Славея Бижева Цялата книга можета да видите тук: [...]

Същност и история на паричните съюзи

автор: доц. дпн Калоян Симеонов           Цялата книга можете да видите тук. [...]

60-годишнина от подписването на Римските договори

Посолството на Италия в София и Италианският културен институт организираха на 10 март 2017 г. кръгла маса, посветена на [...]

“Присъединяването на България към ЕС в спомените на участници – тайни и изненади”

Екипът на „Жан Моне“ Център за високи постижения към Катедра Европеистика на СУ „Св. Климент Охридски“
ви кани на публичен дебат на тема: „Присъединяването на България към ЕС в спомените на участници – тайни и изненади“


Дата и час: 17 декември 2018, 18.30 ч.
Мястото е: Конферентна зала 1, Ректорат на СУ.

В дискусията ще участват проф. И. Шикова, доц. М. Велева,
Вл. Кисьов – главен преговарящ (2000-2001), проф. Г. Димитров, доц. К. Симеонов, д-р Л. Тонева, д-р Б. Мавров, Л. Попова.

Повод за дебата е създаването на публично достъпен Национален архив от спомените на участниците в процеса на присъединяване, който е достъпен в секция архив на сайта.