Публикации

Икономически и парични съюзи – теории и практика

          В книгата на доц. Симеонов „Икономически и парични съюзи – теории и практика“ може да научите много за теориите за тези съюзи и за практическите им приложения. [...]

Източното разширяване на ЕС

Източното разширяване на ЕС е изключително европейско постижение. То става възможно благодарение на поредица от компромиси между страните членки, основани на националните им интереси.   [...]

Да преосмислим Eевропейския съюз?

Сборник с доклади от  Четвъртата международна научна конференция на катедра „Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.  Свалете тук. 

Перспективи за приемане на еврото в Западните Балкани

автори:  доц. дпн Калоян Симеонов, Анна Печева, Лилиан Никифорова и Славея Бижева Цялата книга можета да видите тук: [...]

Същност и история на паричните съюзи

автор: доц. дпн Калоян Симеонов           Цялата книга можете да видите тук. [...]

Публична дискусия „Присъединяването на България към ЕС в спомените на участници – тайни и изненади“

На 17 декември 2018 г. в Конферентна зала 1, Ректорат на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя публична дискусия на тема „Присъединяването на България към ЕС в спомените на участници – тайни и изненади“. Повод за дискусията бе  направеният публично достояние (в електронен формат) уникален архив от спомени на участници в процеса на присъединяването на България към Европейския съюз.  Архивът е създаден по инициатива и с цялостната институционална подкрепа на Дипломатическия институт към МВнР и на екипа на проект „Жан Моне“ Център за високи постижения към специалност Европеистика на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ в партньорство с Европейския институт, в рамките на проект по програма Еразъм +.

Препълната с правостоящи конферентна зала на СУ дискусията събра интервюирани участници в процеса на присъединяване на България в ЕС, сред които г-н Владимир Кисьов, главен преговарящ на България с ЕС и понастоящем председател на управителния съвет на Европейския институт, г-жа Любов Панайотова, експерт и заместник-министър в периода на присъединяване и понастоящем ръководител на Европейския институт, г-н Денчо Георгиев,  главен преговарящ за членството на България в Световната търговска организация, г-жа Антоанета Приматарова, заместник-министър на външните работи и посланик в Мисията на България към Европейския съюз, понастоящем програмен директор в Института за либерални стратегии. както и проф. Ингрид Шикова, директор на Центъра за европейски изследвания в периода до 2001 г. и на Информационния център на Делегацията на Европейската комисия в България до 2007 г., и един от основателите на специалност Европеистика, ръководител на катедра Европеистика до 2012 г., и доц. Калоян Симеонов, и.д. Началник на отдел „Европейски въпроси“ в администрацията на Министерски съвет (2007-9) и настоящ ръководител на Катедра Европеистика. Те споделиха свои спомени от периода на присъединяване, предложиха своя интерпретация на протеклите процеси и по-важни събития от периода, и отправиха силно послание към младите хора в залата, че вече именно в техните ръце вече е отговорността за пътя на България като член на Европейския съюз.

В дискусията взеха участие също доц. Мирела Велева, преподавател в Катедра Европеистика и отговарящ за дейността по изготвяне на дигитален архив в рамките на Центъра за високи постижения, която представи целите и добавената стойност на разработването и поддържането на архиви; докторант Любомира Попова, провела основната част от интервютата за архива, която разкри особености от и лични впечатления за работния процес по набиране на интервютата с участниците; проф. Георги Димитров, автор на методологията на изследването на процеса на присъединяване на България към ЕС в спомените на участници, който представи някои от възможните посоки на интерпретиране на изключително богатата и многопосочна информацията, събрана в архива. Водещ на събитието беше д-р Линка Тонева, член на екипа на проекта „Жан Моне“ Център за високи постижения на Катедра Европеистика. Важността на историческия процес и личната ангажираност в него доведоха до разгорещени спорове, които са още един аргумент за необходимостта от бъдещо задълбочено академично проучване на този архив.

Над 900 страници, десетки интервюирани преки участници в събитията от началото на 90-те години насам, сред които министър-председатели, и вице-премиери, министри, парламентаристи, дипломати, експерти, неправителствени ангажирани участници, представители на академичната общност. Всички тях можете да откриете в дигиталния архив, публикуван на сайта на Центъра за високи постижения „Жан Моне“ – http://jeanmonnetexcellence.bg/archive/, както и на страницата на Дипломатическия институт към МВнР http://bdi.mfa.government.bg/ – раздел „Живи архиви“.