Публикации

Ние младите, ние Европа

 Годишна научна студентска конференция на специалност "Европеистика", випуск "Уилям Шекспир" [...]

#JeSuis Eвропа

Сборник от доклади от студентска научна конференция на випуска "Жак Делор", специалност "Европеистика" [...]

Многогодишната финансова рамка 2021-2027 г. – политическото послание за бъдещето на Европейския съюз

Статия в последния брой на сп. „Дипломация“ проф. д-р Ингрид Шикова „Многогодишната финансова рамка 2021-2027 г. – политическото послание за бъдещето на Европейския съюз“. [...]

Сборник с доклади от Петата международна конференция на Катедра Европеистика под надслов „Съединението прави силата“

Сборникът „Съединението прави силата“ обединява докладите от Петата международна конференция на Катедра „Европеистика“ към Философския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Център за високи постижения “Жан Моне”, с подкрепата на програма „Еразъм+“. Конференцията се състоя на 31 май – 1 юни 2018 г. в София. [...]

Икономически и парични съюзи – теории и практика

          В книгата на доц. Симеонов „Икономически и парични съюзи – теории и практика“ може да научите много за теориите за тези съюзи и за практическите им приложения. [...]

Публична дискусия „Присъединяването на България към ЕС в спомените на участници – тайни и изненади“

На 17 декември 2018 г. в Конферентна зала 1, Ректорат на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя публична дискусия на тема „Присъединяването на България към ЕС в спомените на участници – тайни и изненади“. Повод за дискусията бе  направеният публично достояние (в електронен формат) уникален архив от спомени на участници в процеса на присъединяването на България към Европейския съюз.  Архивът е създаден по инициатива и с цялостната институционална подкрепа на Дипломатическия институт към МВнР и на екипа на проект „Жан Моне“ Център за високи постижения към специалност Европеистика на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ в партньорство с Европейския институт, в рамките на проект по програма Еразъм +.

Препълната с правостоящи конферентна зала на СУ дискусията събра интервюирани участници в процеса на присъединяване на България в ЕС, сред които г-н Владимир Кисьов, главен преговарящ на България с ЕС и понастоящем председател на управителния съвет на Европейския институт, г-жа Любов Панайотова, експерт и заместник-министър в периода на присъединяване и понастоящем ръководител на Европейския институт, г-н Денчо Георгиев,  главен преговарящ за членството на България в Световната търговска организация, г-жа Антоанета Приматарова, заместник-министър на външните работи и посланик в Мисията на България към Европейския съюз, понастоящем програмен директор в Института за либерални стратегии. както и проф. Ингрид Шикова, директор на Центъра за европейски изследвания в периода до 2001 г. и на Информационния център на Делегацията на Европейската комисия в България до 2007 г., и един от основателите на специалност Европеистика, ръководител на катедра Европеистика до 2012 г., и доц. Калоян Симеонов, и.д. Началник на отдел „Европейски въпроси“ в администрацията на Министерски съвет (2007-9) и настоящ ръководител на Катедра Европеистика. Те споделиха свои спомени от периода на присъединяване, предложиха своя интерпретация на протеклите процеси и по-важни събития от периода, и отправиха силно послание към младите хора в залата, че вече именно в техните ръце вече е отговорността за пътя на България като член на Европейския съюз.

В дискусията взеха участие също доц. Мирела Велева, преподавател в Катедра Европеистика и отговарящ за дейността по изготвяне на дигитален архив в рамките на Центъра за високи постижения, която представи целите и добавената стойност на разработването и поддържането на архиви; докторант Любомира Попова, провела основната част от интервютата за архива, която разкри особености от и лични впечатления за работния процес по набиране на интервютата с участниците; проф. Георги Димитров, автор на методологията на изследването на процеса на присъединяване на България към ЕС в спомените на участници, който представи някои от възможните посоки на интерпретиране на изключително богатата и многопосочна информацията, събрана в архива. Водещ на събитието беше д-р Линка Тонева, член на екипа на проекта „Жан Моне“ Център за високи постижения на Катедра Европеистика. Важността на историческия процес и личната ангажираност в него доведоха до разгорещени спорове, които са още един аргумент за необходимостта от бъдещо задълбочено академично проучване на този архив.

Над 900 страници, десетки интервюирани преки участници в събитията от началото на 90-те години насам, сред които министър-председатели, и вице-премиери, министри, парламентаристи, дипломати, експерти, неправителствени ангажирани участници, представители на академичната общност. Всички тях можете да откриете в дигиталния архив, публикуван на сайта на Центъра за високи постижения „Жан Моне“ – http://jeanmonnetexcellence.bg/archive/, както и на страницата на Дипломатическия институт към МВнР http://bdi.mfa.government.bg/ – раздел „Живи архиви“.