Публикации

Демократизация чрез интеграция?

Присъединяването към ЕС е безспорен признак за установяването на демократично управление, но проблемът се състои в това, че някои от Страните от Централна и Източна Европа, за които се счита, че демокрацията е вече консолидирана, проявяват признаци на отстъпление. [...]

Как и защо изоставащите станаха първенци в ключовата промяна в интеграционната стратегия на ЕС?

Защо и как изоставащите станаха първенци?

Европа на живо – горещите теми

Сборник от доклади от годишната научна студентска конференция [...]

Ние младите, ние Европа

 Годишна научна студентска конференция на специалност "Европеистика", випуск "Уилям Шекспир" [...]

#JeSuis Eвропа

Сборник от доклади от студентска научна конференция на випуска "Жак Делор", специалност "Европеистика" [...]

ЕС след 2020 г. – нова Европа в нов свят

На 30 – 31 май 2019 г. г. в София, в Дома на Европа, се състоя Шестата международна конференция на тема: „ЕС след 2020 г. – нова Европа в нов свят“. Конференцията бе организирана от Катедра „Европеистика“ на Софийски университет и Жан Моне Център за високи постижения към Катедрата с подкрепата на Програма „Еразъм плюс“ и Фондация „Ханс Зайдел“ . 

Шестата международна научна конференция бе посветена  на 20-годишнината от създаването на специалност Европеистика, както и на 30-годишнината на програма „Жан Моне“.

В рамките на събитието бяха обсъдени ключови теми за бъдещето на Европейския съюз в неговото гражданско, социално, икономическо, финансово и културно измерение. Специален фокус беше поставен върху перспективите и предизвикателствата пред преподаването на европейски изследвания, както и върху темата за бъдещото разширяване и политиката на добросъседство.

Конференцията събра учени и изследователи на европейската интеграция от Германия, Великобритания, Холандия, Румъния, Сърбия, Северна Македония, България, както и от Китай и Австралия. На събитието присъстваха и над 150 студенти от български университети, които взеха активно участие в дискусиите.