Публикации

Европа на живо – горещите теми

Сборник от доклади от годишната научна студентска конференция [...]

Ние младите, ние Европа

 Годишна научна студентска конференция на специалност "Европеистика", випуск "Уилям Шекспир" [...]

#JeSuis Eвропа

Сборник от доклади от студентска научна конференция на випуска "Жак Делор", специалност "Европеистика" [...]

Многогодишната финансова рамка 2021-2027 г. – политическото послание за бъдещето на Европейския съюз

Статия в последния брой на сп. „Дипломация“ проф. д-р Ингрид Шикова „Многогодишната финансова рамка 2021-2027 г. – политическото послание за бъдещето на Европейския съюз“. [...]

Сборник с доклади от Петата международна конференция на Катедра Европеистика под надслов „Съединението прави силата“

Сборникът „Съединението прави силата“ обединява докладите от Петата международна конференция на Катедра „Европеистика“ към Философския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Център за високи постижения “Жан Моне”, с подкрепата на програма „Еразъм+“. Конференцията се състоя на 31 май – 1 юни 2018 г. в София. [...]

ЕС след 2020 г. – нова Европа в нов свят

На 30 – 31 май 2019 г. г. в София, в Дома на Европа, се състоя Шестата международна конференция на тема: „ЕС след 2020 г. – нова Европа в нов свят“. Конференцията бе организирана от Катедра „Европеистика“ на Софийски университет и Жан Моне Център за високи постижения към Катедрата с подкрепата на Програма „Еразъм плюс“ и Фондация „Ханс Зайдел“ . 

Шестата международна научна конференция бе посветена  на 20-годишнината от създаването на специалност Европеистика, както и на 30-годишнината на програма „Жан Моне“.

В рамките на събитието бяха обсъдени ключови теми за бъдещето на Европейския съюз в неговото гражданско, социално, икономическо, финансово и културно измерение. Специален фокус беше поставен върху перспективите и предизвикателствата пред преподаването на европейски изследвания, както и върху темата за бъдещото разширяване и политиката на добросъседство.

Конференцията събра учени и изследователи на европейската интеграция от Германия, Великобритания, Холандия, Румъния, Сърбия, Северна Македония, България, както и от Китай и Австралия. На събитието присъстваха и над 150 студенти от български университети, които взеха активно участие в дискусиите.