Публикации

Девета международна научна конференция „Re-new EU – Recovery, Reopening and Revival”


На 13 и 14 октомври 2022 г. катедра Европеистика проведе своята Девета международна научна конференция, на тема „Re-new EU – Recovery, Reopening and Revival”. [...]

Докторантската конференция “Европейският съюз в „окото на бурята“

Докторантската конференция “Европейският съюз в „окото на бурята“– Обединена Европа или Европа на нациите“ се проведе на 29 октомври 2022г. [...]

„Гласът на младите – енергия за Европа“

Сборникът от студентската конференция „Гласът на младите – енергия за Европа“, чиито домакини бяха студентите от випуск „Антоан дьо Сент Екзюпери“ можете да свалите тук. [...]

Пътят на България към Еврозоната

Пътят на България към еврозоната се оказа по-дълъг, отколкото бяха първоначалните очаквания. Вместо през 2009-2010 г. тя да приеме еврото, каквито надежди имаше преди присъединяването на страната към ЕС, изминаха над тринайсет години преди да станем членове на преддверието на еврозоната – ERM II (Валутнокурсовия механизъм II). [...]

“Ротационното председателство на Съвета на ЕС – от Емпирични факти към Експертна оценка”

Неуспешно ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз няма - тази широко разпространена сред академични и политически експерти по европейски въпроси шеговита максима съдържа потенциал да обезкуражи всеки опит за оценка на председателството. [...]

Осма международна научна конференция „ Към повече Европа – амбиции и реалности“

На 14 и 15 октомври 2021 г. катедра Европеистика проведе своята Осма
международна научна конференция, на тема „ Към повече Европа – амбиции и
реалности“.
Участие в събитието взеха изтъкнати преподаватели от български университети,
както и лектори от Германия, Ирландия, Белгия, Румъния, Сърбия. Във фокуса на
дискусиите бяха теми като дебатът за бъдещето на ЕС през призмата на
икономическите, здравните, климатичните и миграционните предизвикателства;
трудностите пред политиката на разширяване и добросъседство, уроците от
Брекзит; важността от по-добро образование, оформяне на обща европейска
идентичност и осмисляне на ценностите на общоевропейското обединение.
Докладите са публикувани в сборник, с който можете да се запознаете тук:

„ Към повече Европа – амбиции и реалности“