Заглавие :
ИНФОРМАЦИЯ ПОИСКАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО НА СТАНОВИЩЕ ПО МОЛБАТА ЗА ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ВЪВЕДЕНИЕ
Вид :
Български документи
Тип :
 
Селектирана част :
 
Произход :
 
Място на откритие :
Европейски институт
Година :
 
Индекс :
B19-1
Страници :
8
Файл :
Описание :