Заглавие :
Решение на Съвета от 30 март 1998 за принципите, приоритетите, междинните цели и условия, които се съдържат в Партньорството за присъединяване на Република България
Вид :
Европейски документи
Тип :
Решение
Селектирана част :
 
Произход :
Съвет на Европейския съюз
Място на откритие :
Официален вестник на Европейските общности
Година :
1998
Индекс :
А2
Страници :
 
Файл :
 
Описание :