Заглавие :
Участието на България е структурните фондове на ЕС - лесна за ползване привилегия
Вид :
Интерпретативни документи
Тип :
Глава от книга
Селектирана част :
Стр. 88-101 Структурното измерение на "План 2000" - гледната точка на Европейската Комисия
Произход :
Автор: Роналд Мойс
Място на откритие :
Фондация "Европейски институт"
Година :
1998
Индекс :
C32
Страници :
13
Описание :
Предприсъединителна подготовка