Заглавие :
Забранени споразумения, решения и съгласувана практика в българското конкурентно право и хармонизация с европейските правила по конкуренция
Вид :
Интерпретативни документи
Тип :
Студия
Селектирана част :
-
Произход :
Институт за икономическа политика Автор: Румяна Карлова
Място на откритие :
Институт за икономическа политика
Година :
1999
Индекс :
C44
Страници :
40
Описание :