Заглавие :
Winners and loosers of EU integration
Вид :
Интерпретативни документи
Тип :
Студия
Селектирана част :
96-118стр. Bulgaria and Romania
Произход :
Институт за икономическа политика Център за изследване на домокрацията
Място на откритие :
Европейски институт
Година :
2000
Индекс :
C52
Страници :
22
Описание :