Заглавие :
Наличие на функционираща пазарна икономика в България - Какво сочи докладът на ЕК за 2000г?
Вид :
Интерпретативни документи
Тип :
Доклад
Селектирана част :
-
Произход :
Център за либерални стратегии Автор: Георги Ганев
Място на откритие :
Европейски институт
Година :
2000
Индекс :
C56
Страници :
14
Описание :