Заглавие :
Решение на Съвета от 6 декември 1999 за принципите, приоритетите, междинните цели и условията, които се съдържат в Партньорството за присъединяване на Република България
Вид :
Европейски документи
Тип :
Решение
Селектирана част :
 
Произход :
Съвет на Европейския съюз
Място на откритие :
Официален вестник на Европейските общности
Година :
1999
Индекс :
A1
Страници :
7
Описание :
Предприсъединителна подготовка