Заглавие :
Предизвикателства пред финансовите сектори в бившите и настоящи страни-кандидатки за членство в ЕС в контекства на европейското законодателство на вътрешния пазар
Вид :
Интерпретативни документи
Тип :
Сборник с доклади
Селектирана част :
 
Произход :
Публикувано от И.И.П, в сътрудничество с УНСС
Място на откритие :
Институт за икономическа политика
Година :
2005
Индекс :
C26
Страници :
 
Описание :