Заглавие :
Европейска интеграция
Вид :
Интерпретативни документи
Тип :
Глава от книга
Селектирана част :
-
Произход :
Автори: Емилия Георгиева, Калоян Симеонов
Място на откритие :
Европейски институт
Година :
2005
Индекс :
C47
Страници :
23
Описание :