Заглавие :
Предложение за Решение на Съвета от 5 декември 2001 за принципите, приоритетите, междинните цели и условия, които се съдържат в Партньорството за присъединяване на Република България
Вид :
Европейски документи
Тип :
Решение
Селектирана част :
 
Произход :
Enlargement Group
Място на откритие :
Съвета на Европейския съюз
Година :
2001
Индекс :
А22
Страници :
 
Файл :
 
Описание :