Заглавие :
Оценка на изпълнението на стратегията за реформа на съдебната система в България 2003-2008 година
Вид :
Интерпретативни документи
Тип :
Доклад
Селектирана част :
 
Произход :
Институт "Отворено общество"
Място на откритие :
https://www.ngobg.info/bg/organizations/5009-open-society-institute-sofia.html
Година :
2009
Индекс :
СС60
Страници :
88
Описание :