Заглавие :
L’EUROPEen Formation
Вид :
Интерпретативни документи
Тип :
Книга
Селектирана част :
 
Произход :
Centre international de formation européenne 
Място на откритие :
https://www.cairn.info
Година :
2012
Индекс :
сс63
Страници :
 
Описание :