Заглавие :
Проблеми на стратегическото планиране на публичния сектор на Република България
Вид :
Интерпретативни документи
Тип :
Студия
Селектирана част :
 
Произход :
автор: Проф. д-р Николай Арабаджийски
Място на откритие :
Личен архив на проф. Г. Димитров; http://eprints.nbu.bg
Година :
2011
Индекс :
сс62
Страници :
33
Описание :