Заглавие :
Комюнике от Комисията до Съвета и Европейския парламент: Пътна карта за България и Румъния
Вид :
Европейски документи
Тип :
Комюнике
Селектирана част :
 
Произход :
Европейска комисия
Място на откритие :
Eur-lex
Година :
2002
Индекс :
A26
Страници :
 
Файл :
 
Описание :