Заглавие :
Мнение на Комисията по регионална политика, транспорт и туризъм и за Комисията по външни работи, човешки права, обща сигурност и отбрана за разширяването: състояние на преговорите, напредък към присъединяване на страните кандидатки
Вид :
Европейски документи
Тип :
Мнение
Селектирана част :
 
Произход :
Европейски парламент
Място на откритие :
Публичен регистър на документи на Европейския парламент
Година :
2002
Индекс :
А24
Страници :
7
Описание :
Преговорен процес