Заглавие :
Комюнике от Комисията: Финансов пакет за преговорите за присъединяване с България и Румъния
Вид :
Европейски документи
Тип :
Комюнике
Селектирана част :
 
Произход :
Европейска комисия
Място на откритие :
Регистър на документите на Комисията
Година :
2004
Индекс :
A28
Страници :
 
Файл :
 
Описание :