Заглавие :
Доклад за резултатите от преговорите за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз
Вид :
Европейски документи
Тип :
Доклад
Селектирана част :
 
Произход :
Европейска комисия
Място на откритие :
Официален сайт на Европейския съюз
Година :
2005
Индекс :
A3
Страници :
 
Файл :
 
Описание :