Заглавие :
Комюнике от Комисията до Съвета и Европейския парламент: Въздействие от присъединяването на България и Румъния върху човешките ресурси на Комисията
Вид :
Европейски документи
Тип :
Комюнике
Селектирана част :
 
Произход :
Европейска комисия
Място на откритие :
Регистър на документите на Комисията
Година :
2005
Индекс :
А31
Страници :
 
Файл :
 
Описание :