Заглавие :
Комюнике на Комисията: Подробен мониторингов доклад за състоянието на готовност за членство в ЕС на България и Румъния
Вид :
Европейски документи
Тип :
Комюнике
Селектирана част :
 
Произход :
Европейска комисия
Място на откритие :
Регистър на документите на Комисията
Година :
2005
Индекс :
А29
Страници :
 
Файл :
 
Описание :