Заглавие :
Пътят на България към ЕС
Вид :
Интерпретативни документи
Тип :
Книга
Селектирана част :
 
Произход :
Институт за икономическа политика
Място на откритие :
Институт за икономическа политика
Година :
1998
Индекс :
ccc190
Страници :
56
Файл :
Описание :
Предприсъединителна подготовка