Заглавие :
Подготовка на асоциираните страни от Централна и Източна Европа за интеграция към вътрешния пазар на Съюза
Вид :
Европейски документи
Тип :
Бяла книга
Селектирана част :
 
Произход :
Европейска комисия
Място на откритие :
Eur-lex
Година :
1995
Индекс :
A37
Страници :
 
Файл :
 
Описание :