Заглавие :
Доклад относно предложението за решение на Европейски парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1059/2003 за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) поради присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз
Вид :
Европейски документи
Тип :
Доклад
Селектирана част :
 
Произход :
Европейски парламент (Комисия по регионално развитие)
Място на откритие :
Публичен регистър на документи на Европейския парламент
Година :
2007
Индекс :
А25
Страници :
 
Файл :
 
Описание :