Заглавие :
Решение на Комисията за промяна на решение 2006/596/EC, изготвящо списък на страните членки, отговарящи наусловията за финансиране от Кохезионния фонд запериода 2007-2014, що се отнася до България и Румъния
Вид :
Европейски документи
Тип :
Решение
Селектирана част :
 
Произход :
Европейска комисия
Място на откритие :
Регистър на документите на Комисията (получен достъп след запитване)
Година :
2007
Индекс :
A42
Страници :
 
Файл :
 
Описание :