Заглавие :
Междуведомствена кореспонденция сприложени информационни бележки, свързани с изготвяне на редовен доклад за наmредъка на България в изпълнение на критериите за членство - раздели "Наука и изследвания" и "Образование,квалификация и младеж"
Вид :
Български документи
Тип :
 
Селектирана част :
 
Произход :
Министерство на външните работи
Място на откритие :
Министерство на външните работи
Година :
1999
Индекс :
B322
Страници :
8
Файл :
Описание :
Предприсъединителна подготовка