Заглавие :
Доклад от г-н Стоян Ганев - министър на външните работи, до г-н Филип Димитров - министър-председател на Република България относно утвърждаване на Споразумение между Правителството на Република България и Комисията на Европейските общности относно учредяването, привилегиите и имунитетите на Делегация на Комисията на Европейските общности в Република България
Вид :
Български документи
Тип :
Доклад
Селектирана част :
 
Произход :
Министерство на външните работи
Място на откритие :
Министерство на външните работи
Година :
1992
Индекс :
B357
Страници :
4
Файл :
Описание :
Период на асоцииране