Заглавие :
Протокол № 7 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно одобряване на проекти на Многогодишна индикативна програма "Трансгранична сътрудничество България - Гърция 1995-1999г.", на Финансов меморандум BG 95-11 и на Меморандум за разбирателство за изпълнение на програмата ФАР "Трансгранично сътрудничество България - Гърция 1995-1999г.")
Вид :
Български документи
Тип :
Протокол
Селектирана част :
 
Произход :
Министерски съвет
Място на откритие :
Министерски съвет
Година :
1997
Индекс :
B233
Страници :
11
Файл :
Описание :
Предприсъединителна подготовка