Заглавие :
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism July 2012
Вид :
Европейски документи
Тип :
Доклад
Селектирана част :
 
Произход :
Европейска комисия
Място на откритие :
Официален вестник на Европейския съюз
Година :
2012
Индекс :
А61
Страници :
 
Файл :
 
Описание :