Заглавие :
РЕДОВЕН ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 1999
Вид :
Европейски документи
Тип :
Доклад
Селектирана част :
 
Произход :
Европейската комисия
Място на откритие :
http://old.europe.bg
Година :
1999
Индекс :
 
Страници :
 
Файл :
 
Описание :