Заглавие :
Тезиси по т.1 от дневния ред: Информацuя относно xoдa на npoцeдypama no аналumuчнuя npeглeg на законодателството Република България - Европейски Съюз: Изводи и препоръки
Вид :
Български документи
Тип :
 
Селектирана част :
 
Произход :
Съвет по европейска интеграция
Място на откритие :
Европейски институт
Година :
1998
Индекс :
B13
Страници :
4
Описание :