Заглавие :
СТРАТЕГИЯ З А УЧАСТИЕ Н А РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД Н А ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Вид :
Български документи
Тип :
Стратегия
Селектирана част :
 
Произход :
 
Място на откритие :
 
Година :
2006
Индекс :
B16
Страници :
21
Файл :
 
Описание :