Заглавие :
Методологически документи на Европейския съюз за структурните и предприсъединителните фондове (2000-2006)
Вид :
Български документи
Тип :
 
Селектирана част :
 
Произход :
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Място на откритие :
Европейски институт
Година :
 
Индекс :
B17
Страници :
 
Описание :