Заглавие :
Участието на България е структурните фондове на ЕС - лесна за ползване привилегия
Вид :
Интерпретативни документи
Тип :
Глава от книга
Селектирана част :
Стр. 101-127 Европейските програми в областта на структурната политика, отворени за България - опит и бъдещи възможности
Произход :
Автори: Цвета Каменова, Адрияна Сукова-Тошева, Теодора Мирчева
Място на откритие :
-
Година :
1998
Индекс :
C32
Страници :
26
Описание :
Предприсъединителна подготовка