Заглавие :
 
Вид :
Интерпретативни документи
Тип :
 
Селектирана част :
Стр. 127-144 Структурното измерение на "План 2000" - българската гледна точка
Произход :
Автор: Бисерка Бенишева
Място на откритие :
-
Година :
1998
Индекс :
C32
Страници :
17
Описание :