Заглавие :
Участието на България в структурните фондове на ЕС - лесна за ползване привилегия
Вид :
Интерпретативни документи
Тип :
Книга
Селектирана част :
Стр. 127-144 Структурното измерение на "План 2000" - българската гледна точка
Произход :
Автор: Бисерка Бенишева
Място на откритие :
Фондация "Европейски институт"
Година :
1998
Индекс :
C32
Страници :
17
Описание :
Предприсъединителна подготовка