Заглавие :
 
Вид :
Интерпретативни документи
Тип :
Глава от книга
Селектирана част :
Стр. 47-53 Каква може да бъде ролята на органите за местно самоуправление в процеса на присъединяване на България към ЕС?
Произход :
-
Място на откритие :
-
Година :
2000
Индекс :
C37
Страници :
6
Описание :