Заглавие :
 
Вид :
Интерпретативни документи
Тип :
Глава от книга
Селектирана част :
Стр. 54-62 Как регионалните и местните власти в България да посрещнат предизвикателството " Европейска интеграция"
Произход :
-
Място на откритие :
-
Година :
2000
Индекс :
C37
Страници :
8
Описание :