Заглавие :
Предизвикателства пред финансовите сектори
Вид :
Интерпретативни документи
Тип :
Глава от книга
Селектирана част :
Стр 31- 38 "Европейските предизвикателства пред българския финансов сектор и верижните зависимости между паричните потоци"
Произход :
Автор: Методи Христов
Място на откритие :
-
Година :
2005
Индекс :
C26
Страници :
7
Описание :

Преговорен процес