Заглавие :
 
Вид :
Интерпретативни документи
Тип :
 
Селектирана част :
Стр 38- 58: "Българската банкова система и тенденции за развититето на банковите системи в ЕС"
Произход :
Автор: Ирена младенова
Място на откритие :
-
Година :
2005
Индекс :
C26
Страници :
20
Описание :