Заглавие :
 
Вид :
Интерпретативни документи
Тип :
 
Селектирана част :
Стр. 202-232: "Предизвикателствата на Еврозоната. Следствия за българската банкова система"
Произход :
Автор: Галина Димитрова
Място на откритие :
-
Година :
2005
Индекс :
C26
Страници :
30
Описание :