Заглавие :
 
Вид :
Интерпретативни документи
Тип :
Глава от книга
Селектирана част :
Стр. 139-145 От телевизия към услуги на информационното общество - България
Произход :
-
Място на откритие :
-
Година :
2005
Индекс :
C40
Страници :
6
Описание :