Заглавие :
Мониторинг на процеса на присъединяване към ЕС: Корупция и антикорупционна политика
Вид :
Интерпретативни документи
Тип :
Доклад
Селектирана част :
налична английска версия
Произход :
Институт "Отворено общество"
Място на откритие :
https://opensocietyfoundations.org
Година :
2002
Индекс :
СС59
Страници :
116
Описание :

Преговорен процес